CONTACT

联系我们

Jiangsu Pacific Rubber Co., LtdContact address:
Danyang City Development Zone, Jiangsu
Postal Code: 212324Tel: 86-511-86238878
86-511-86236335
86-511-86232016
86-511-86238773
Direct dial: 86-511-86236335Complaints Tel: 86-511-86236335Fax: 86-511-86235816Email address: info@cdsr.cnChairman and general manager: Wang Ping

CONTACT

You are here:Home > CONTACT
Jiangsu Pacific Rubber Co., LtdContact address: Danyang City Development Zone, JiangsuPostal Code: 212324Tel: 511-86238878 8623633586232016 86238773 Account: Danyang City Construction Bank number: 321181738274489 account number: 3200175623605153 8866Direct dial: 86-511-86236335Complaints Tel: 511-86236335Fax: 86-511-86235816Email address: info@cdsr.cn
Chairman and general manager: Wang Ping
WeChat Telephone:86-0511-86236335